Wat meebrengen op afspraak

Gelieve onderstaande mee te brengen op uw afspraak:

  • Elektronisch identiteitskaart (of rijksregisternummer)
  • Klevertjes van de ziekenkas
  • Lijst van de medicatie(s) die u inneemt

 

Graag voor iedere patiënt een aparte afspraak maken.

Gelieve steeds uw afspraak tijdig te annuleren indien u deze niet kan nakomen.
Dit kan via ons secretariaat op het nummer: 013/52.12.88.

Op die manier vermijdt u dat een vergoeding zal aangerekend worden en kunnen patiënten met een dringend probleem bij ons toch terecht.